1. Ogólne warunki zamówienia

1.1 Kwiaciarnia Rikka Agnieszka Jurkiewicz NIP: 5641227881  REGON: 110671982 ul.Jutrzenki 10/14A, 20-538 Lublin. realizuje dostawę przesyłek kwiatowych i upominków na terenie miasta Lublin oraz okolic.

1.2 Zamówienia od osób kupujących, zlecających dostawę (Zamawiający) przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.kwiaciarnia-rikka.pl, telefonicznie, faxem, osobiście przy ul. Jutrzenki10/15a w Lublinie.

1.3 Zamówienie musi wskazywać: osobę, do której należy dostarczyć przesyłkę (Odbiorca); prawidłowy adres dostawy, sugerowany czas doręczenia, dane kontaktowe Odbiorcy, treść bileciku.

1.4. Dostawy kwiatów realizowane są na terenie miasta Lublin oraz w okolicy do 40km. Koszty dostawy kwiatów są naliczone oddzielnie i są uzależnione od odległości do Odbiorcy.

1.4.1 Na terenie Lublina oraz w okolicy do 10km od granic miasta koszt dostawy jest gratis, do dostawy powyżej 10km doliczana jest kwota 30zł do kwoty bukietu. W celu ustalenia ostatecznej kwoty do zapłaty prosimy kontaktować się
telefonicznie lub poprzez e-mail.

1.5 Wszystkie ceny kwiatów prezentowane na stronie internetowej www.sklep.kwiaciarnia-rikka.pl zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i obowiązują w kwocie podanej na tej stronie w momencie składania zamówienia.

1.6. Zamówienie uznaje się za obowiązujące od momentu dokonania przez Zamawiającego poprawnej płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form zapłaty.

1.7 Opisy i zdjęcia produktów prezentowanych na stronie internetowej www.sklep.kwiaciarnia-rikka.pl wraz z całą oprawą graficzną jak i wszystkich związanych z nią materiałów podlegają całkowitej ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Składanie zamówień

2.1 Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.sklep.kwiaciarnia-rikka.pl, złożenia zamówienia osobiście przy ul. Jutrzenki 10/15a w Lublinie, faxem lub telefonicznie.

2.1.1W przypadku, gdy podane dane są niedokładne lub nieprawidłowe i doręczenie przesyłki jest niemożliwe Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W takim wypadku kontaktujemy się z Zamawiającym telefonicznie lub poprzez e-mail i ustalamy szczegóły odbioru przesyłki.

2.2 Składanie zamówienia jest możliwe przez 24h/ dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem naszego serwisu www.sklep.kwiaciarnia-rikka.pl. Zamówienia składane osobiście są możliwe w dniach: poniedziałek- piątek od 9:00 do 19:00; w soboty od 9:00 do 18:00; w niedzielę od 10:00 do 14:30.

2.3 Rozliczenia transakcji można dokonywać kartą kredytową i e-przelewem, przeprowadzane są za pośrednictwem PayU oraz platformy PayPal. Akceptujemy również płatności przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym oraz płatność gotówką (przy składaniu zamówienia osobiście).

2.4 Zamówienia będą przetwarzane i uznane za wiążące w momencie odnotowania pieniędzy na koncie lub otrzymania informacji od PayPal, PayU o wpływie gotówki od Zamawiającego.

2.4.1 W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia prosimy o przesłanie na e-mail
lub fax potwierdzenia realizacji przelewu lub dowodu wpłaty. W opisywanym przypadku operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki bez podania przyczyn.

2.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych przez Zamawiającego.

2.6 W związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym stylem ich ułożenia istnieje możliwość, iż doręczane bukiety mogą się minimalnie różnić od zaprezentowanych na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia jednego kwiatu innym o podobnej kolorystyce i wartości.

2.7 Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeżeli istnieje podejrzenie, że zawiera ono treści obraźliwe, zniesławiające lub naruszające dobra osób trzecich.


3. Czas realizacji zamówień od momentu zaakceptowania transakcji są realizowane:

3.1 Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych przedziałach czasowych. Obowiązujące przedziały to: poniedziałek- sobota 9:00-11:00; 11:00-13:00; 13:00- 15:00; 15:00- 17:00; 18:00- 20:00 oraz w niedzielę w przedziale 9:00- 17:00.

3.1.1 Zamówienia z terminem doręczenia od poniedziałku do piątku należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Przyjmujemy również zamówienia z dostawą na ten sam dzień, jednak zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju kwiatów.

3.1.2 Zamówienia, które mają być doręczone w sobotę lub niedzielę należy składać do godziny 10:00 w sobotę.

3.2 W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach od 9:00 do 20:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

3.3 Przesyłki kwiatowe połączone z prezentami dostarczane są w tych samych terminach co dostawy bukietów.

4.Wersje bukietów

4.1 W naszym serwisie dostępne są trzy wersje przesyłek kwiatowych.

4.1.1 W przypadku dostawy bukietów mieszanych wyróżniamy:

Wersje małą- 5-7 kwiatów z przybraniem.

Wersje średnią- 9-12 kwiatów z przybraniem.

Wersje dużą- 15-19 kwiatów z przybraniem.

4.1.2 W przypadku bukietów z róż dostarczamy trzy wersje:

Wersje małą- róże długości 40cm.

Wersje średnią- róże długości 50-60cm.

Wersje dużą- róże długości 70-90cm.

4.2 Wersje bukietu należy wybrać podczas składania zamówienia na stronie www.sklep.kwiaciarnia-rikka.pl.
4.4 Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do zmiany kwiatów jeżeli w bukiecie występuje kwiat sezonowy.

5. Formy płatności

5.1 Przy dokonywaniu płatności przez Zamawiającego za przesyłkę kwiatową udostępniamy następujące formy płatności.

5.1.1 Płatność przelewem bankowym: Nr konta BZ WBK 90 1090 2688 0000 0001 3189 2610

5.1.2 Płatność przekazem pocztowym;

5.1.3 Płatność przez system PayU.

5.1.4 Płatność przez system PayPal.

5.1.5 Płatność gotówką w siedzibie kwiaciarni.

6. Zwroty i reklamacje

6.1 Reklamacje przyjmowane są telefonicznie, poczta elektroniczną oraz drogą pocztową na adres Kwiaciarnia Rikka ul. Jutrzenki10/15a 20-538 Lublin. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Zamawiającego lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej.

6.2 Reklamacje należy zgłaszać w terminie 2 dni od daty doręczenia przesyłki.

6.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Dział Reklamacji w ciągu 14 od daty zgłoszenia.

6.4 Kwiaciarnia Rikka gwarantuje świeżość doręczanych kwiatów przez 3 dni od daty doręczenia zamówienia do Odbiorcy jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób.

7. Polityka prywatności

7.1 Korzystają z oferty Kwiaciarnia Rikka Agnieszka Jurkiewicz klient zgadza się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych oraz danych Odbiorcy niezbędnych do doręczenia zamówienia.

7.2 Dane osobowe Zleceniodawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym także Odbiorcy przesyłki.

7.3 Jeżeli Zleceniodawca życzy sobie, aby Odbiorca był poinformowany kto jest nadawcą przesyłki prosimy o umieszczenie podpisu w polu bilecik, który jest doręczany wraz z produktem. Jeżeli podpis nie zostanie uwzględniony przesyłka pozostanie anonimowa.

8. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane korzystania ze sklepu Rikka Agnieszka Jurkiewicz NIP: 5641227881 REGON: 110671982 ul.Jutrzenki 10/14A, 20-538 Lublin. są przetwarzane przez Rikka Agnieszka Jurkiewicz NIP: 5641227881 REGON: 110671982 ul.Jutrzenki 10/14A, 20-538 Lublin., będącą administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9.Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

9.2 Prawem właściwym dla realizacji zakupów w Kwiaciarni Rikka Agnieszka Jurkiewicz jest prawo polskie, a językiem stosowanym w tym zakresie jest język polski.